Нови Сад: Укуси Војводине, 11 – 12. септембар 2021